Skip to content Skip to footer

همکاری با ما

ما در شرکت بازرگانی و پخش قند خاورمیانه، بی صبرانه منتظر دریافت رزومه افراد با استعدادی هستیم که مشتاق اند تا موفقیت را با هم بسازیم.

با آدرس ایمیل info@mesdco.com با ما در ارتباط باشید.